කොන්දේසි සහ කොන්දේසි
ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

http://sin.jstg7.com හි පිහිටි එලිවේටර් නිර්මාණකය වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සඳහා වන නීති රීති මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි මඟින් විස්තර කෙරේ.

මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්, ඔබ මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි පිළිගන්නා බව අපි උපකල්පනය කරමු. මෙම පිටුවේ දක්වා ඇති සියලුම නියමයන් සහ කොන්දේසි ගැනීමට ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම් ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName දිගටම භාවිතා නොකරන්න.

කුකී

:
ඔබේ සබැඳි අත්දැකීම පුද්ගලීකරණය කිරීමට වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි. ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName වෙත පිවිසීමෙන්, අවශ්‍ය කුකී භාවිතා කිරීමට ඔබ එකඟ විය.

කුකියක් යනු ඔබේ දෘඨ තැටියේ වෙබ් පිටු සේවාදායකයක් මඟින් තබන පෙළ ගොනුවකි. ඔබේ පරිගණකයට වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෝ වෛරස් ලබා දීමට කුකීස් භාවිතා කළ නොහැක. කුකීස් අද්විතීය ලෙස ඔබට පවරා ඇති අතර කියවිය හැක්කේ ඔබට කුකිය නිකුත් කළ වසමේ වෙබ් සේවාදායකයෙකුට පමණි.

අපගේ වෙබ් අඩවිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සංඛ්‍යානමය හෝ අලෙවිකරණ කටයුතු සඳහා තොරතුරු රැස් කිරීමට, ගබඩා කිරීමට සහ සොයා ගැනීමට අපි කුකීස් භාවිතා කළ හැකිය. විකල්ප කුකී පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඔබට හැකියාවක් ඇත. අපේ වෙබ් අඩවිය ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය කුකීස් කිහිපයක් තිබේ. මෙම කුකීස් සැම විටම වැඩ කරන බැවින් ඔබේ අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවේ. අවශ්‍ය කුකී පිළිගැනීමෙන් ඔබ තෙවන පාර්ශවීය කුකී ද පිළිගන්නා බව කරුණාකර මතක තබා ගන්න, ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියේ එවැනි සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ නම්, තුන්වන පාර්ශවයෙන් සපයනු ලබන සේවාවන් හරහා භාවිතා කළ හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, තුන්වන පාර්ශව විසින් ලබා දී ඇති වීඩියෝ ප්‍රදර්ශක කවුළුවක් අපේ වෙබ් අඩවියට.

බලපත්‍රය:
වෙනත් ආකාරයකින් දක්වා නොමැති නම්, එලිවේටර් නිර්මාණකය සහ/හෝ එහි බලපත්‍රලාභීන් ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName හි සියළුම කරුණු සඳහා බුද්ධිමය දේපල අයිතිය හිමි වේ. සියළුම බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් වෙන් කර ඇත. මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි වල දක්වා ඇති සීමා වලට යටත්ව ඔබේ පුද්ගලික භාවිතය සඳහා ඔබට ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName සිට මෙයට ප්‍රවේශ විය හැකිය.

ඔබ නොකළ යුතුය:

ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName
සිට ද්‍රව්‍ය පිටපත් කරන්න හෝ නැවත ප්‍රකාශයට පත් කරන්න ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName
වෙතින් ද්‍රව්‍ය විකිණීම, කුලියට දීම හෝ උප බලපත්‍ර ලබා දීම ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName
ද්‍රව්‍ය නැවත නිෂ්පාදනය කිරීම, අනුපිටපත් කිරීම හෝ පිටපත් කිරීම ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName
සිට අන්තර්ගතය නැවත බෙදා හැරීම මෙම ගිවිසුම ආරම්භ වූ දිනය ආරම්භ විය යුතුය.

මෙම වෙබ් අඩවියේ කොටස්

ක් පරිශීලකයින්ට වෙබ් අඩවියේ සමහර ප්‍රදේශ වල අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට සහ හුවමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දේ. එලිවේටර් නිර්මාණකය අදහස් වෙබ් අඩවියේ තිබීමට පෙර පෙරීම, සංස්කරණය කිරීම, ප්‍රකාශ කිරීම හෝ සමාලෝචනය නොකරයි. අදහස් එලිවේටර් නිර්මාණකය, එහි නියෝජිතයින් සහ/හෝ අනුබද්ධ සමාගම්වල අදහස් හා අදහස් පිළිබිඹු නොවේ. අදහස් වලින් අදහස් සහ අදහස් ප්‍රකාශ කරන පුද්ගලයාගේ අදහස් හා අදහස් පිළිබිඹු වේ. අදාළ නීති මඟින් අවසර දී ඇති තාක් දුරට එලිවේටර් නිර්මාණකය අදහස් භාවිතා කිරීම සහ/හෝ ප්‍රකාශ කිරීම හෝ/හෝ පෙනුම හේතුවෙන් ඇති වූ අදහස් හා වගකීම්, හානි හෝ වියදම් හෝ/හෝ විඳදරාගැනීම් වලට වගකිව යුතු නොවේ. මෙම වෙබ් අඩවියේ.

එලිවේටර් නිර්මාණකය ට සියලුම කොන්දේසි නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ නුසුදුසු, අප්‍රසන්න හෝ මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරීමට හේතු විය හැකි යැයි සිතන ඕනෑම අදහස් ඉවත් කිරීමේ අයිතිය හිමි වේ.

ඔබ එය සහතික කර නියෝජනය කරයි:

අපගේ වෙබ් අඩවියේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට ඔබට අයිතියක් ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියළුම බලපත්‍ර සහ එකඟතාවයන් තිබේ;
කිසිදු තෙවන පාර්ශවයක සීමා රහිත ප්‍රකාශන හිමිකම, පේටන්ට් බලපත්‍රය හෝ වෙළඳ ලකුණ ඇතුළුව කිසිදු බුද්ධිමය දේපල අයිතියකට මෙම අදහස් ආක්‍රමණය නොකරයි;
පෞද්ගලිකත්‍වය ආක්‍රමණය කිරීමක් වන අපහාසාත්මක, අපහාසාත්මක, අපහාසාත්මක, අසභ්‍ය හෝ වෙනත් නීති විරෝධී කරුණු කිසිවක් අදහස් වල අඩංගු නොවේ.
ව්‍යාපාර හෝ චාරිත්‍ර හෝ වර්තමාන වාණිජ කටයුතු හෝ නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් ඉල්ලා සිටීම හෝ ප්‍රවර්‍ධනය කිරීම සඳහා අදහස් භාවිතා නොකෙරේ.
ඔබ විසින් එලිවේටර් නිර්මාණකය ඔබේ ඕනෑම අදහසක් ඕනෑම ආකාරයක, ආකාරයක හෝ මාධ්‍යයකින් භාවිතා කිරීමට, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීමට, සංස්කරණය කිරීමට සහ අනුන්ට අවසර දීමට, අනිකුත් නොවන බලපත්‍රයක් ලබා දෙනු ඇත.

අපගේ අන්තර්ගතයට අධි සම්බන්ධ කිරීම:
පූර්ව ලිඛිත අනුමැතියකින් තොරව පහත සඳහන් සංවිධාන වලට අපගේ වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ විය හැකිය:

රාජ්ය ආයතන;
සෙවුම් යන්ත්ර;
ප්රවෘත්ති සංවිධාන;
සබැඳි නාමාවලිය බෙදාහරින්නන් වෙනත් ලැයිස්තුගත ව්‍යාපාරවල වෙබ් අඩවි වලට සම්බන්ධ කිරීම සිදු කරන ආකාරයටම අපගේ වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ විය හැකිය. සහ
ලාභ නොලබන සංවිධාන, පුණ්‍යායතන සාප්පු සංකීර්ණ සහ පුණ්‍යාධාර අරමුදල් රැස් කිරීමේ කණ්ඩායම් සඳහා අපේ වෙබ් අඩවිය සමඟ සම්බන්ධ නොවිය හැකි ඒවා හැර පද්ධතිය පුරා ප්‍රතීතනය ලත් ව්‍යාපාර.
මෙම සංවිධාන සබැඳිය පවතින තාක් කල් අපේ මුල් පිටුවට, ප්‍රකාශනවලට හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවි තොරතුරුවලට සම්බන්ධ විය හැකිය: (අ) කිසිඳු ආකාරයකින් වංචනික නොවේ; (ආ) සම්බන්ධක පාර්ශවය සහ එහි නිෂ්පාදන සහ/හෝ සේවාවන්ගේ අනුග්‍රහය, අනුමැතිය හෝ අනුමැතිය ව්‍යාජ ලෙස ඇඟවෙන්නේ නැත; සහ (ඇ) සම්බන්ධ කරන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවියේ සන්දර්භය තුළට ගැලපේ.

පහත දැක්වෙන ආකාරයේ සංවිධාන වලින් අපට වෙනත් සම්බන්ධක ඉල්ලීම් සලකා බලා අනුමත කළ හැකිය:

පොදුවේ දන්නා පාරිභෝගික හා/හෝ ව්‍යාපාරික තොරතුරු මූලාශ්‍ර

;
ප්රජා අඩවි;
පුණ්‍යායතන නියෝජනය කරන සංගම් හෝ වෙනත් කණ්ඩායම්;
මාර්ගගත නාමාවලිය බෙදාහරින්නන්;
අන්තර්ජාල ද්වාර;
ගිණුම්කරණය, නීතිය සහ උපදේශන සමාගම්; සහ
අධ්‍යාපන ආයතන සහ වෙළඳ සංගම්.
අපි එය තීරණය කළහොත් මෙම සංවිධාන වලින් සම්බන්ධක ඉල්ලීම් අපි අනුමත කරන්නෙමු: (අ) සම්බන්ධකය අප ගැන හෝ අපේ ප්‍රතීතනය ලත් ව්‍යාපාර කෙරෙහි අහිතකර ලෙස පෙනීමක් ඇති නොකරයි; (ආ) සංවිධානය අප සමඟ කිසිදු නිෂේධාත්මක වාර්තාවක් නොමැත; (ඇ) අධි සම්බන්ධකයේ දෘශ්‍යතාවයෙන් අපට ලැබෙන වාසිය එලිවේටර් නිර්මාණකය නොමැති වීම සඳහා වන්දි ගෙවයි; ()) සම්බන්ධකය සාමාන්‍ය සම්පත් තොරතුරුවල සන්දර්භය තුළ ඇත.

මෙම සංවිධාන සම්බන්ධක ඇති තාක් කල් අපේ මුල් පිටුවට සම්බන්ධ විය හැකිය: (අ) කිසිඳු ආකාරයකින් රැවටිලිකාර නොවේ; (ආ) සම්බන්ධක පාර්ශවය සහ එහි නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන්ගේ අනුග්‍රහය, අනුමැතිය හෝ අනුමැතිය ව්‍යාජ ලෙස ඇඟවෙන්නේ නැත; සහ (ඇ) සම්බන්ධ කරන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවියේ සන්දර්භය තුළට ගැලපේ.

ඔබ ඉහත 2 ඡේදයේ ලැයිස්තුගත කර ඇති එක් ආයතනයක් නම් සහ අපේ වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ වීමට උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් එලිවේටර් නිර්මාණකය ට විද්‍යුත් තැපෑලක් එවීමෙන් ඔබ අපව දැනුවත් කළ යුතුය. කරුණාකර ඔබේ නම, ඔබේ සංවිධානයේ නම, සම්බන්ධතා තොරතුරු මෙන්ම ඔබේ වෙබ් අඩවියේ යූආර්එල්, ඔබ අපේ වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ කිරීමට අදහස් කරන ඕනෑම යූආර්එල් ලැයිස්තුවක් සහ අපේ වෙබ් අඩවියේ ඔබට අවශ්‍ය යූආර්එල් ලැයිස්තුවක් ඇතුළත් කරන්න. සම්බන්ධක. පිළිතුරක් සඳහා සති 2-3 ක් බලා සිටින්න.

අනුමත සංවිධාන වලට පහත පරිදි අපේ වෙබ් අඩවිය වෙත සම්බන්ධ විය හැකිය:

අපගේ ආයතනික නාමය භාවිතා කිරීමෙන්; හෝ
සම්බන්ධිත ඒකාකාර සම්පත් ස්ථානගත කිරීම භාවිතා කිරීමෙන්; හෝ
අපගේ වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධ වී ඇති වෙනත් විස්තරයක් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධක පාර්ශව වෙබ් අඩවියේ සන්දර්භය සහ අන්තර්ගතයේ ආකෘතිය තුළ අර්ථවත් කරයි.
වෙළඳ ලකුණු බලපත්‍ර ගිවිසුමක් නොමැතිව සම්බන්ධ කිරීම සඳහා එලිවේටර් නිර්මාණකය ලාංඡනය හෝ වෙනත් කලා කෘති භාවිතා කිරීමට ඉඩ නොදේ.

අන්තර්ගත වගකීම:
ඔබේ වෙබ් අඩවියේ දිස්වන කිසිදු අන්තර්ගතයක් සඳහා අපි වගකිව යුතු නොවේ. ඔබේ වෙබ් අඩවියේ ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම හිමිකම් වලින් අපව ආරක්ෂා කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට ඔබ එකඟ වේ. ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම හෝ වෙනත් උල්ලංඝනය කිරීමකට අනුබල දෙන හෝ අපහාස කරන, අසභ්ය හෝ අපරාධ හෝ වෙනත් ආකාරයකින් උල්ලංඝනය කරන හෝ අනුබල දෙන ඕනෑම වෙබ් අඩවියක කිසිදු සම්බන්ධකයක් (ය) නොපෙන්විය යුතුය.

අයිතිවාසිකම් වෙන් කිරීම:
අපගේ වෙබ් අඩවියට ඇති සියලුම සම්බන්ධක හෝ කිසියම් සම්බන්ධකයක් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීමේ අයිතිය අප සතු වේ. ඉල්ලීම මත අපගේ වෙබ් අඩවියට ඇති සියලුම සම්බන්ධක වහාම ඉවත් කිරීමට ඔබ අනුමැතිය දෙයි. මෙම කොන්දේසි සහ කොන්දේසි සම්බන්ධ කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය ඕනෑම අවස්ථාවක සංශෝධනය කිරීමේ අයිතිය ද අප සතු වේ. අපගේ වෙබ් අඩවියට අඛණ්ඩව සම්බන්ධ වීමෙන්, මෙම සම්බන්ධක නියමයන් හා කොන්දේසි වලට බැඳී සිටීමට සහ අනුගමනය කිරීමට ඔබ එකඟ වේ.

අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් සම්බන්ධක ඉවත් කිරීම:
අපගේ වෙබ් අඩවියේ කිසියම් හේතුවක් නිසා අහිතකර සම්බන්ධකයක් ඔබ සොයා ගන්නේ නම්, ඔබට ඕනෑම වේලාවක සම්බන්ධ වී අපට දැනුම් දීමට නිදහස තිබේ. සබැඳි ඉවත් කරන ලෙස කරන ඉල්ලීම් අපි සලකා බලනු ඇත, නමුත් අපි එයට සෘජුවම ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හෝ එයට බැඳී නැත.

මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති තොරතුරු නිවැරදි දැයි අපි සහතික නොකරමු. එහි සම්පූර්ණත්වය හෝ නිරවද්‍යතාවය අපි සහතික නොකරන අතර වෙබ් අඩවිය පවතින බවට හෝ වෙබ් අඩවියේ ඇති තොරතුරු යාවත්කාලීනව තබා ඇති බවට සහතික වන බවට අපි පොරොන්දු නොවේ.

වියාචනය

:
අදාළ නීතියෙන් අවසර දී ඇති උපරිම දුරට අපගේ වෙබ් අඩවිය හා මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම හා සම්බන්ධ සියලුම නියෝජනය, වගකීම් සහ කොන්දේසි අපි බැහැර කරන්නෙමු. මෙම වියාචනයෙහි කිසිවක් නොකරනු ඇත:

මරණය හෝ පෞද්ගලික තුවාල සඳහා අපගේ හෝ ඔබේ වගකීම සීමා කිරීම හෝ බැහැර කිරීම;
වංචා හෝ වංචනික වැරදි ලෙස නිරූපණය කිරීම සඳහා අපගේ හෝ ඔබේ වගකීම සීමා කිරීම හෝ බැහැර කිරීම;
අදාළ නීතිය යටතේ අවසර නැති ඕනෑම ආකාරයකින් අපගේ හෝ ඔබේ වගකීම් සීමා කරන්න; හෝ
අදාළ නීතිය යටතේ බැහැර නොකළ හැකි අපගේ හෝ ඔබේ වගකීම් වලින් බැහැර කරන්න.
මෙම වගන්තියේ සහ මෙම වියාචනයෙහි වෙනත් තැන්වල ඇති වගකීම් සීමා කිරීම් සහ තහනම් කිරීම්: (අ) පෙර ඡේදයට යටත් වේ; සහ (ආ) වියාචනය යටතේ පැන නගින වගකීම්, කොන්ත්රාත්තුවේදී පැන නගින වගකීම්, වධහිංසා පැමිණවීම සහ ව්යවස්ථාපිත රාජකාරි කඩ කිරීම ඇතුළුව.

වෙබ් අඩවිය සහ වෙබ් අඩවියේ ඇති තොරතුරු හා සේවාවන් නොමිලයේ ලබා දෙන තාක් කල්, අපට කිසිඳු ස්වභාවයක අලාභයක් හෝ හානියක් සිදු නොවේ.